Web Analytics Made Easy - StatCounter


I.Синтактични синоними – Думи и словосъчетания, от една страна, и подчинени изречения, от друга, които изпълняват една и съща функция в изречението и имат близко значение. Замяната на думи и словосъчетания с подчинени изречения е много важна, за да бъде стилът ясен, естествен и хубав. Еднообразният изказ прави текста тромав.

II. Замяна на обособени части с подчинени изречения и обратно

Обособени определения подчинени определителни изречения

Cool В примерите обособените части са подчертани, а подчинените изречения са изписани с удебелен шрифт.

1. Обособено определение, изразено чрез прилагателно име или страдателно причастие, може да се замени с подчинено определително изречение с помощта на относително местоимение и спомагателния глагол съм и обратно (като се изпусне относителното местоимение и спомагателният глагол в подчиненото определително изречение).

      ...За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Достъп до платените ресурси на сайта
 
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси