Web Analytics Made Easy - StatCounter


I. ГЛАГОЛ  – изменяема дума, която назовава действия (вървя, работя, пиша) и състояния (лежа, спя, радвам се), свързани с лице или предмет;

Surprised Всяка дума, която можем да свържем в естествен израз с местоименията аз, ти, той е глагол.  Казваме аз играя, но не и аз ученик, аз горе, аз голям, аз пети.

 

II. Основна форма на глагола

Формата за първо лице, единствено число, сегашно време: аз пея, аз летя, аз слушам, аз (да) изпея, аз (да) извървя, аз (да) нарисувам.

Surprised Някои глаголи не могат да се спрегнат направо, получава се неестествен израз ( не казваме аз  направя, а аз да направя); тези глаголи имат несамостойно сегашно време и за улеснение ги спрягаме с помощта на съюза да.За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Достъп до платените ресурси на сайта
 
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси