Web Analytics Made Easy - StatCounter

подчинено подложно изречение

I. Сложно съставно изречение с подчинено подложно – В сложното съставно изречение с подчинено подложно подчиненото  изречение служи за подлог на главното; отговаря на въпроса кой или какво, що зададен към сказуемото на главното изречение.

Cool Важно е да запомниш, че при този вид сложно съставно изречение в главното изречение липсва подлог.

Surprised Сказуемите са подчертани, подчинените изречения са изписани с удебелен шрифт, съюзните думи са оцветени в червено.

      • Който пее, зло не мисли. Той зло не мисли

      • Ясно е, че трябва да започна да уча. То е ясно.

      • Забранено е да се откъсваме от групата. Това е забранено.

Surprised Обърни внимание, че подчиненото подложно изречение (като подлога) може да бъде заменено с лично местоимение в именителен падеж (обикновено той, то) или показателното местоимение това..

 

II. Видове  подчинени подложни изречения

1. Главното и подчиненото изречение се свързани с относително местоимение (който). Подчинените подложни изречения от този вид много приличат на подчинените определителни.

      Който се отклони от групата, ще се загуби в гората. Той ще се загуби в гората. Подчиненото изречение който се отклони от групата служи за подлог на главното изречение ще се загуби в гората; затова подчиненото изречение може да бъде заменено с личното местоимение той.  Обърни внимание, че в главното изречение липсва подлог. Ако прибавим подлог в главното изречение, подчиненото ще стане подчинено определително, защото ще определя името, подлог в главното.

      • Който се отклони от групата, той ще се загуби в гората. Това изречението е сложно съставно с подчинено определително. Обърни внимание, че в този случай главното изречение има подлог (той).

2. Главното и подчиненото изречение се свързват със съюз (че, да) или въпросителна дума (как, колко, кога и др.); главното изречение  съдържа безлични глаголни изрази като: ясно е, възможно е, разбираемо е, знае се, забранено е и др. Подчинените подложни изречения от този вид приличат на подчинените допълнителни.

        Въпросът е дали ще стигнем преди падането на нощта. Това е въпросът. Подчиненото изречение дали ще стигнем преди падането на нощта служи за подлог на главното изречение въпросът е; може да бъде заменено с показателното местоимение това.

          Питам се дали ще стигнем преди падането на нощта. Какво се питам?дали ще стигнем преди падането на нощта (подчинено допълнително изречение); обърни внимание, че главното изречение съдаржа лична глаголна форма (питам се – аз се питам).

         • Знае се, че малко хора обичат зимата. То се знае.

         Забранено е да се пресича червената линия. Това е забранено.

         Не е ясно дали ще тръгнем утре. Това не е ясно.

      Ясно е, че сложното смесено изречениe трябва да съдържа най-малко три прости изречения.

 

III. Пунктуация

1. Подчиненото подложно изречение се отделя от главното със запетая:

 когато подчиненото изречение  е свързано с относително местоимение (който) или съюза че:

      • Не греши, който не работи.

        Разбираемо е, че се страхуваш от изпита.

Surprised Но ако пред относителното местоимение стои уточняваща дума като: само, тъкмо и др., запетая не се пише:

       Не греши само който не работи.

 когато подчиненото изречение стои пред главното:

     • Кой ще пристигне пръв, още не се знае.

     Да не губиш надежда, е най-важното нещо.

     Че нищо няма да излезе, стана ясно още сутринта.

2. Подчиненото изречение не се отделя със запетая:

 когато подчиненото подложно изречение е свързано с въпросителна дума (дали, какъв, къде, защо, как и др.) или съюза да:

      •  Интересно е как успяваш да се справиш с всичко.

      •  Не е ясно дали ще се класираме за следващият кръг.

      •  Ясно е какъв приятел си!

       Важно е да имаш приятели.

       Мъчно е да бъдеш сам.

Вж. - Страница 59; - Страница 49

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.