Web Analytics Made Easy - StatCounter

Кога НЕ СЕ ПИШЕ запетая пред съюза ЧЕ

Кога НЕ СЕ ПИШЕ запетая пред съюза ЧЕ

Всички знаем, че пред съюза ЧЕ се пише запетая и затова можем да срещнем случаи като: Вече добре се справям с пунктуацията въпреки, че нямам време за четене. Tongue Out А би трябвало да бъде: Вече добре се справям с пунктуацията, въпреки че нямам време за четене. Embarassed

И така: пред ЧЕ обикновено се пише запетая, но невинаги!

Surprised Не се пише запетая пред съюза ЧЕ, когато той е част от сложен съюз: въпреки че, само че, макар че, освен че, в случай че, така че, поради това че, благодарение на това че, при положение че, при условие че, при все че и др.

      Ще те изпитам отново, макар че не обичам да правя компромиси.

      Ти, освен че не дойде на срещата, не се и обади.

      Ще изям един сандвич, въпреки че съм на диета.

      Всъщност всичко се бе променило, само че никой не го забелязваше.

      Не предприемай нищо, при положение че всичко е толкова неясно. 

      Undecided Обърни внимание, че сложният съюз може да бъде заменен с друг съюз: Не предприемай нищо, ако всичко е толкова неясно. 

      • Успях, благодарение на това че учих упорито.

      Undecided Да заменим сложния съюз: Успях, защото учих упорито.

Kiss Когато пишем, разбира се, е важно да вникваме в смисъла, защото например наречия като само, така и др.  може да не са част от сложен съюз, а обстоятелствени пояснения  в главното изречение:

      Страхувам се, само че ще успея да овладея чувствата си. Обърни внимание, че тук сложният съюз може да бъде заменен с друг. Например с НО: Страхувам се, но ще овладея чувствата си.

      • Страхувам се само, че няма да овладея чувствата си. В този случай наречието само е обстоятелствено пояснение и може да бъде заменено с друго наречие. Например с единствено: Страхувам се единствено, че няма да овладея чувствата си.

Вж. - Страница 60; - Страница 61; Тест: Пунктуация ;

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.