Web Analytics Made Easy - StatCounter

Междуметие

1. Междуметия – неизменяеми думи, които изразяват непосредствено чувства или наподобяват природни звукове:

      • Ех, колко е хубаво!

      • Ура!

      • Олеле, умирам от страх!

      • Стига с това фалшиво цигу-мигу!

      • Хей, какво е това шушу-мушу?

Surprised Междуметията са странични думи – не са нито самостойни, нито несамостойни, защото не изразяват понятие, а различни чувства и имат значение само в общуването.

От междуметията могат да се образуват други думи:

      Междуметие                             глагол                        съществително

      • Тик-так                               тиктакам                 тиктакане

      • Мяу-мяу                               мяукам                      мяукане

      • Пляс                                     пляскам                    пляскане

      • Бух-бух                                 бухам                       бухане

2. Правопис

  Междуметията могат да се употребяват като самостоятелни възклицателни изречения:

      Ах!

      Ура!

      Уви!

Междуметията, които изразяват чувства, се отделят със запетая или с удивителен знак:

      • О, колко е хубаво!

      • О! Колко е хубаво! (изразява се по-силно чувство)

  Звукоподражателните междуметия се пишат полуслято:

      тик-так, чик-чирик, бау-бау.

 Вж. - Страница 117, зад. 4 и 5; - Страница 34, зад. 9 и 10

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.