Web Analytics Made Easy - StatCounter

Х

Художествен стил – отличава се с употреба на думи и изразни средства, които въздействат не само на ума, но и на въображението, и на чувствата, пораждат не само мисли, но и рисуват образи, и извикват преживявания. Освен общите свойства на всеки езиков стил (яснота, естественост, точност) художественият стил има и други особености, от които най-важни са: картинност (образност), емоционалност и благозвучие.

Художествен е езиковият стил на литературните произведения: стихотворения, поеми, разкази, приказки, повести, романи, драми, художествени очерци, пътеписи и др.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.