Web Analytics Made Easy - StatCounter


Особена форма на съществителните имена от мъжки род

Бройна форма

ПЕТ СТОЛА или ПЕТ СТОЛОВЕ?  

НЯКОЛКО УЧЕНИКА или НЯКОЛКО УЧЕНИЦИ?

Surprised Правилно: пет стола, но няколко ученици.

1. Същ. имена от м.р., означаващи предмети, животни, явления и т.н. имат ОСОБЕНА (бройна) ФОРМА, когато са употребени след числителни имена и някои местоимения (колко, няколко, толкова). Обърни внимание: същ. имена от м.р., означаващи лица, нямат такава форма.

 един стол (ед.ч.), много столове (мн.ч.), десет стола (особена, бройна форма) 

Вземете тези столове (мн.ч.).

Вземете десет стола (бройна форма).

Вземете няколко стола (бройна форма).

един водопад (ед.ч.), много водопади (мн.ч.),  няколко водопада (бройна форма). 

Пътят ни минава покрай много водопади (мн.ч.).

Ще минем покрай пет водопада (бройна форма). 

Покрай колко водопада ще минем (бройна форма)?

 един кон (ед.ч.), много коне (мн.ч.), сто коня (бройна форма)

Мустангите са диви коне (мн.ч.)

В този табун има сто коня (бройна форма). 

Щом ти дава само толкова коня, откажи се (бройна форма).

 

2. Ако местоименията колко и толкова означават неопределено множество, съществителното име се употребява с обикновената си форма за множествено число:

Колко столове! (мн.ч.) Изречението е възклицателно – не се пита за определен брой столове, а се изразява учудване, че те са неочаквано много.

Не очаквахме да видим толкова водопади (мн.ч.). Не се означава определен брой. 

Толкова коне! (мн.ч.) Изречението е възклицателно – не се означава точен брой. Можеш да сравниш – "Кажи колко искаш? Ето кажи – искам толкова коня и аз ще ти ги осигуря." В случая става дума за конкретен брой и няма значение, че този брой не е назован.

 

3. Бройната форма не се използва за същ. имена, означаващи лица (учител, ученик, строител, контрольор, родител, писател, шофьор):

 много ученици, няколко ученици, петима ученици

Стаята беше пълна с ученици.

В стаята бяха останали няколко ученици. 

На срещата присъстваха двадесет и пет ученици и трима учители.

Yell Двама индивиди, ако се отнася за хора (единият трябва да е мъж) и два индивида, ако се отнася за животни.

Surprised Тази особена форма на съществителните имена е много стара, идва от старобългарския език и се нарича мъжколична бройна форма.

.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси