Web Analytics Made Easy - StatCounter

Особена форма на съществителните имена от мъжки род

Бройна форма

ПЕТ СТОЛА или ПЕТ СТОЛОВЕ?  

НЯКОЛКО УЧЕНИКА или НЯКОЛКО УЧЕНИЦИ?

Правилно: пет стола, но няколко ученици.

Surprised Бройна форма имат само съществителните от м.р. за нелица, завършващи на съгласна.

Surprised Бройната форма за множествено число на съществителните имена от м.р. се образува с окончанията или -я.

Surprised Окончание за бройна форма имат всички съществителни за нелица от м.р. с изключение на съществителните, образувани с наставка -тел или -ар, както и думите: кон, лакът, нокът, огън, сън, път, които образуват бройна форма с окончание .

Surprised Бройната форма се употребява след числителните бройни имена, числителни за приблизителност и след местоименията за количество колко, колкото, толкова, няколко.

Yell Ако между числителното (или местоимението за количество) и съществителното име стои съгласувано определение, бройната форма се запазва (В стаята има пет виенски стола.),но ако стои предлог или глагол, се използва обикновена форма за множествено число (Вземи пет стола, но Вземи пет от виенските столове; Счупиха се само пет молива, но Само пет бяха счупените моливи.)

Yell След съществителни имена, образувани от числителни, като двойка, тройка, десетка, стотица, както и съществителни от типа милион, милиард, дузина, чифт не се използва бройна форма (двойка гълъби; милиард спомени).

 

1. Същ. имена от м.р., означаващи предмети, животни, явления и т.н. имат ОСОБЕНА (бройна) ФОРМА, когато са употребени след числителни имена и някои местоимения (колко, колкото, няколко, толкова). Обърни внимание: същ. имена от м.р., означаващи лица, нямат такава форма.

 един стол (ед.ч.), много столове (мн.ч.), десет стола (особена, бройна форма) 

Вземете тези столове (мн.ч.).

Вземете десет стола (бройна форма).

Вземете няколко стола (бройна форма).

Вземете няколко здрави стола (бройната форма се запазва след съгласуваното определение на съществителното име).

Вземете няколко от здравите столове (бройната форма не се запазва след предлог пред съществителното име).

един водопад (ед.ч.), много водопади (мн.ч.),  няколко водопада (бройна форма). 

Пътят ни минава покрай много водопади (мн.ч.).

Ще минем покрай пет водопада (бройна форма). 

Покрай колко водопада ще минем (бройна форма)?

 един кон (ед.ч.), много коне (мн.ч.), сто коня (бройна форма)

Мустангите са диви коне (мн.ч.)

В този табун има сто коня (бройна форма). 

Щом ти дава само толкова коня, откажи се (бройна форма).

 

2. Ако местоименията колко и толкова означават неопределено множество, съществителното име се употребява с обикновената си форма за множествено число:

Колко столове! (мн.ч.) Изречението е възклицателно – не се пита за определен брой столове, а се изразява учудване, че те са неочаквано много.

Не очаквахме да видим толкова водопади (мн.ч.). Не се означава определен брой. 

Толкова коне! (мн.ч.) Изречението е възклицателно – не се означава точен брой. Можеш да сравниш – "Кажи колко искаш? Ето кажи – искам толкова коня и аз ще ти ги осигуря." В случая става дума за конкретен брой и няма значение, че този брой не е назован.

 

3. Бройната форма не се използва за същ. имена, означаващи лица (учител, ученик, строител, контрольор, родител, писател, шофьор):

 много ученици, няколко ученици, петима ученици

Стаята беше пълна с ученици.

В стаята бяха останали няколко ученици. 

На срещата присъстваха двадесет и пет ученици и трима учители.

Yell Двама индивиди, ако се отнася за хора (единият трябва да е мъж) и два индивида, ако се отнася за животни.

Surprised Тази особена форма на съществителните имена е много стара, идва от старобългарския език и се нарича мъжколична бройна форма.

.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.