Web Analytics Made Easy - StatCounter


I. Причастия нелични (не се изменят по лице) глаголни форми, които означават признак (на лице или предмет), произлизащ от глаголно действие.

Причастията приличат на прилагателните имена, защото се изменят по род и число, а деепричастието прилича на наречието, защото е неизменяема дума.

Причастията (като глаголите) притежават залог и време. Според това в българския език има деятелни и страдателни; сегашни и минали причастия.

 

II. Видове причастия

1. Сегашно деятелно причастие на   (образува се само от глаголи от несвършен вид)

Образуване: 1л., ед.ч., мин.несв.вр., като окончанието -х се замени с наставката : ходехЗа да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси