I. Причастия нелични (не се изменят по лице) глаголни форми, които означават признак (на лице или предмет), произлизащ от глаголно действие.

Причастията приличат на прилагателните имена, защото се изменят по род и число, а деепричастието прилича на наречието, защото е неизменяема дума.

Причастията (като глаголите) притежават залог и време. Според това в българския език има деятелни и страдателни; сегашни и минали причастия.

 

II. Видове причастия

1. Сегашно деятелно причастие на   (образува се само от глаголи от несвършен вид)

Образуване: 1л., ед.ч., мин.несв.вр., като окончанието -х се замени с наставката : ходехЗа да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси