Web Analytics Made Easy - StatCounter

сказуемно определение

1. Сказуемно определение –  Второстепенна част на изречението, която означава признак на подлога или допълнението;

♦ независимо  че се нарича сказуемно определение, тази част пояснява съществително име в изречението, а не сказуемото;

 сказуемното определение пояснява подлога или допълнението чрез сказуемото.

Surprised Обърни внимание, че въпросът не се задава направо към поясняваната дума: въпрос + сказуемо + пояснявана дума.

      • Кучето се прибра уморено, но радостно. (Какво се прибра кучето?уморено, радостно).

Surprised Обърни внимание, че обикновеното определение (съгласувано или несъгласувано) стои непосредствено до думата, която определя, а сказуемното определение обикновено стои след сказуемото.

      • Умореното, но радостно куче се прибра. (Съгласувани определения)

Surprised Сказуемното определение стои след сказуемото, но се съгласува по род и число с думата, която определя.

      • Мама излезе от къщи разтревожена (Каква излезе мама? – разтревожена; мама – ж.р., ед.ч.; разтревожена – ж.р., ед.ч.).

Внимавай! Сказуемното определение и именната част на съставното именно сказуемо (виж сказуемо) си приличат. Каква е разликата?

      • Тази вечер Иван изглеждаше весел. Изглеждаше весел е съставно именно сказуемо, защото без втората част (весел) изречението губи смисъла си: Тази вечер Иван изглеждаше (?).

      Тази вечер Иван се прибра весел. Весел е сказуемно определение. В това изречение службата на сказуемо изпълнява пълнозначният глагол се прибра, а сказуемното определение весел  пояснява подлога Иван.  Ако това е вярно, изречението ще запази смисъла си и без сказуемното определение: Тази вечер Иван се прибра весел → Тази вечер Иван се прибра (изречението запазва смисъла си).

Surprised Само пълнозначните глаголи "отварят" място за сказуемно определение.

При синтактичен разбор на изречението сказуемното определение  се подчертава с една права и една вълнообразна черта.

Сказуемното определение отговаря на въпросите какъв, каква, какво, какви, зададени към поясняваната дума посредством сказуемото.

      • Тази вечер мама се прибра уморена. Каква се прибра мама тази вечер?  уморена.

 

2. Изразяване

С прилагателно име:

      • Иван влезе в клас радостен.

С причастие:

      • Учителката влезе в клас ядосана.

Със съществително име:

      Селяните прости светец го зовяха. (Ив. Вазов, "Левски")

      Приеми го, защото идва като приятел.

 

3. Правопис

Сказуемното определение се съгласува по род и число с думата, която пояснява.

      Тази вечер татко (м.р., ед.ч.) се прибра съкрушен (м.р., ед.ч.). Какъв се прибра татко тази вечер?  съкрушен.

      Мария (ж.р., ед.ч.) връхлетя в стаята задъхана и разтревожена (ж.р., ед.ч.). Каква връхлетя Мария в стаята? – задъхана и разтревожена.

Вж. -- Страница 26; Страница 27

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.