Web Analytics Made Easy - StatCounter

Ф

Фонетичен разбор – Вж. Звук и буква

Фонетична транскрипция – Вж. Транскрипция

Форми на думата – 1. неизменяемите думи имат само една форма, която не може да се променя: или, къде; вече, нали и др.

2. изменяемите думи имат различни форми, благодарение на които ги съгласуваме и свързваме в изречение; в българския език различните думи имат форми за род, число, лице, време и др; формите на думата се променят чрез прибавянето на окончание и определителен член (затова наричаме окончанието и определителния член  формообразуващи морфеми);

      • съществителното име ученик има следните форми: ученик, ученика, ученикът, ученици, учениците

      • прилагателното име голям има следните форми: голям, големия, големият, голяма, голямата, голямо, голямото, големи, големите

      • числителното име един има следните форми: един, единия, единият, една, едната, едно, едното, едни, едните

      • местоимението аз има следните форми: аз, мене, ме, мене, ми;

      • глаголът уча има следните форми: уча, учиш, учех, учеше, учих, учи, ще уча и др. Всеки глагол има  над 50 форми. Можеш да ги сметнеш:  9 глаголни времена по 6 форми  и няколко причастия (те  са пет, но не всички глаголи имат форми за всички причастия).

Формообразувателни морфеми – Окончанието  и определителният член са формообразувателни морфеми. Когато променяме  окончанието или определителния член, ние  променяме формата на думата, но не и нейното значение. Променяме формата на думата, за да я свържем с другите думи в изречението.

      път – пътя, пътят (Променяме определителния член, за да покажем дали предметът е познат, дали вече се е говорило за него, или е непознат)

      играя – играем (мн.ч.), играх (мин.вр.), играха (мн.ч.)

Фразеологични словосъчетания (фразеологизми, идиоми) – словосъчетания, в които думите са загубили прякото си значение и са образували едно неделимо цяло. Ако не знаем смисъла на такова словосъчетание, не можем да го разберем, не можем да  го преведем.

      • Ябълката на раздора – нещо, което става повод за разпри, спорове, неразбирателство. Според древногръцката митология всички злини произлизат от ябълката на раздора с надпис "За най-хубавата", която богинята на раздора Ерида подхвърля на трите богини – Афродита, Хера и Атина, а Парис трябвало да определи коя я заслужава. Той дава ябълката на Афродита, която му обещава любовта на най-красивата жена на света – Хубавата Елена. Това по-късно става повод за избухването на Троянската война.

      • Кутията на Пандора според древногръцката митология Пандора е първата жена на земята, хубавица, създадена по заповед на Зевс за наказание на хората. Зевс подарил на Пандора кутия, но ú забранил да я отваря. Тя не се съобразила със забраната и когато я отворила, от нея излезли всички бедствия и се разнесли по света.

      • Вавилонско стълпотворение – бъркотия, неразбория; библейска легенда (заимствана от вавилонската и асирийската литература) за опита да се издигне във Вавилон кула до небето. Разгневен, бог объркал езиците на строителите, те не могли да се разберат и изоставили строежа.

      • В гори тилилейски – много далече; произхожда от фолклора – незнайна далечна планина.

      • Изгубена Станка – смотан човек; фразеологизмът идва от името на главната героинята на възрожденския писател Илия Блъсков от повестта "Изгубена Станка".

      • Разигравам си коня – правя каквото си искам, своеволнича.

      • Сизифов труд тежка, непосилна, но безполезна работа; произхожда от мита за Коринтския цар Сизиф, осъден от Зевс (заради оскърбление към боговете) вечно да изкачва на една планина в Ада огромен камък, който, щом стигнел върха, се търкулвал обратно надолу.

      • Домоклев меч – постоянна смъртна заплаха; произхожда от мита за урока, даден на Домокъл.  Владетелят на Сиракуза дал  на Домокъл власт, почести и слава, но заповядал да закачат над леглото му меч, висящ на конски косъм, та никога да не забравя, че човешкото щастие е преходно.

      • Глътнах си езика – замълчах, нищо не можах да кажа.

      • Дръж си езика зад зъбите – мълчи, не приказвай много.

 Вж. стр. 74;   стр. 75стр. 83стр. 84стр. 85стр. 79стр. 80;  Фразеологични словосъчетания (Тест)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.