Web Analytics Made Easy - StatCounter

Л

Лексикология – Вж. Лексикология

Лексема 1. Думата като езикова и речникова единица се нарича лексема. Всяка лексема се състои от словоформи (всички форми на думата).

Лексемата учебник се състои от словоформите учебник, учебника, учебникът, учебници, учебниците.

                    2. Научен термин за означаване на дума.

Лице на глагола – Вж. Глагол

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.