Web Analytics Made Easy - StatCounter

Морфемен анализ

I. Морфемен анализ – Да направим морфемен разбор на думата, означава да я разчленим на морфеми.

Морфемата е най-малката значеща част на думата; чрез нея се променя формата на думата или се създава нова дума.

Морфемите се пишат винаги по един и същи начин. Исторически звукови промени се наблюдават само при корена, но те се откриват лесно.

II. Видове морфеми: словообразуващи (корен, представка, наставка) и формообразуващи (окончание, определителен член)

      • корен носи основното значение на думата;  напр. чета, уча, пея, пиша, слушам  

      • представка  стои пред корена; чрез промяната ú образуваме нови думи; представката е словообразуваща морфема (слово = дума); напр. про, пре, при, до, из, под и мн. др; голяма част от тях са и предлози; Представките се пишат винаги по един и същи начин, независимо от това как се чуват.

Да опитаме към корените да прибавим представки: прочета, дочета, изчета, препиша, подпиша, подпис, изпея, припев, изслушам,

      • наставка  стои след корена, чрез промяната ú образуваме нови думи; наставката е словообразуваща морфема (слово = дума); напр. -тел, -ар, -ичка, -ица, -к, -ва и мн. др.

Да опитаме към корените и представките (или само към корените) да прибавим наставки:преписвам, учител, слушател, подписка

      • окончание  стои след наставката и променя формата на думата (напр. от ед.ч. в мн.ч.); окончанието е формообразуваща морфема

      • определителен член  стои в края на думата и я променя по признака определеност / неопределеност (дали говорим въобще за някакъв предмет, или за конкретен предмет); определителният член е формообразуваща морфема.

Surprised В часовете по български език отделните морфеми се отбелязват със знаци, които са описани и показани във всеки учебник:

      • корен  огражда се с правоъгълник

      • представка  огражда се с триъгълник, обърнат наляво

      • наставка  огражда се с триъгълник, обърнат надясно

      • окончание  огражда се с кръгче

      • определителен член  огражда се с равнобедрен триъгълник

III. Указания

За да направим морфемен анализ на думата, трябва да извършим няколко операции в определен ред.

Ред на операциите:

1. отделяме определителния член (ако думата е членувана)

2. отделяме окончанието (ако има окончание)

3. отделяме корена

4. отделяме представката (ако има представка)                                           

5. отделяме наставката (ако има наставка)

Единствената морфема, без която няма дума, е коренът. 

Инструкция за извършването им

Ще анализираме думата преградката

1. За да отделиш определителния член, трябва да помислиш дали думата означава общо понятие, или конкретен предмет: 

      • преградката:  преградка (въобще)  преградката (конкретна преградка); та е определителен член

      момичетата: момичета  момичетата

      • ученикът: ученик  ученикът

      • любовта: любов  любовта

      • вселената: вселена  вселената

2. За да отделиш окончанието, трябва да потърсиш друга форма на думата  частта, която се променя, е окончание. Най-лесно се променя числото:

      • преградка  преградки; а е окончание. Останалата  част (преградк) е основа на думата.

      ученик  ученици

      • стол  столове

      • искам  искаш, искате,

      • голям  голяма, голямо, големи

3. За да отделиш корена на думата, трябва да потърсиш сродни думи. Обърни внимание: най-напред трябва да помислиш какво означава думата, защото сродните  думи трябва да имат нещо общо в основното си значение.

      • преградка, оградка, градя,  сграда, град, градина, градинар, градски (общото в значението на тези думи е нещо свързано с ограждане, с градеж).

Сега трябва да откриеш общата част на тези думи (онова буквено съчетание, което се повтаря във всички думи)  - това е коренът.

пре-град - ка                          град-я                                         с-град-а                              град-инар              

о-град-ка                                град                                            град-ина                             град-ски

Коренът е град.

4. Ако пред корена има морфема, то тя е представка.

      • пре-град-ка                             о-град-ка                                  с-град

KissЗа да се увериш, потърси други думи, образувани с тази представка. Напр. пре-броя, пре-возя, пре-върна, пре-веда, пре-вържа, пре-връзка

5.  Морфемата между корена и окончението е наставка. Наставките се откриват най-трудно и затова не бива да се опитваме да ги отделяме, преди да сме извършили другите операции. Важно е да знаем, че всичко, което стои между корена и окончанието, е наставка (или наставки).

Сега разгледай думата, на която правиш морфемен анализ - преградка: вече си открил, че а е окончание, град е корен, пре е представка–преградка – всичко, което е останало след тези операции, е наставка;  к е наставка.

KissЗа да се увериш, потърси други думи, образувани с тази наставка. Напр. оград-к-а, загад-к-а, забрад-к-а, слад-к-а.

Анализираната от нас дума съдържа всички морфеми – представка, корен, наставка, окончание и определителен член (пре-град-к-а-та).

Kiss Да се упражним, като направим морфемен анализ на думата  прелитащите:

1. прелитащи (въобще) и прелитащите (конкретно; тези, за които вече е ставало дума); те е определителен член за мн.ч. (определителният член се открива  сравнително лесно; виж повече в морфологичен разбор - членуване)

2. променяме числото, за да видим дали има окончание: прелитащ – прелитащи; и е окончание

3. търсим корена на думата с помощта на сродни думи (общото в смисъла им –летене)

      • сродни думи: прелитам, излитам, летящ, летя, летища, прелетен (6 думи са достатъчни, но запомни, че е добре да са разнообразни – глагол, съществително прилагателно, с представка, с наставки. Търсим повтарящите се части)

Повтарящата се част е лит/лет. Това е коренът на думата.

4. Частта, която стои пред корена е представка – пре.

5. Частта, която стои между корена и окончанието, е наставка – ащ.

     пре-лит-ащ-и-те

Surprised Често ни питат кой е лесният начин за усвояване на даден граматически материал. Всичко е лесно, когато е забавно, а морфемният анализ е много подходящ за забавление. Ако гледаш на анализа като на игра, и търсиш думичките и техните части, забавлявайки се, скоро ще се справяш с лекота. Осъзнаването на строежа на думите оказва безценна помощ при усвояването на правописа. Разбира се, всяка игра има правила, с които трябва да се съобразяваме. Така е и тук.

Вж. - Страница 44 - Страница 78- Страница 80- Страница 81- Страница 70; - Страница 71; - Страница 107; Тест

За разработването на страницата с радост и благодарност сме използвали трудовете на проф. д-р  Милена Васева.

 

 

                                  

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.