Web Analytics Made Easy - StatCounter


Кога се пише запетая пред въпросителна дума

Кога се пише запетая пред въпросителна дума

Surprised В статията главните изречения са подчертани, подчинените са изписани с удебелен шрифт, а съюзните връзки и препинателните знаци (пряко свързани с разглеждания въпрос) са оцветени в червено.

I. Пред въпросителна дума не се пише запетая.

      • Разбрах как се решава тази задача.

      • Видя ли каква рокля искам?

 

II. Пред въпросителна дума се пише запетая в следните случаи:

1. При поредица от подчинени изречения, въведени с въпросителни думи и разположени след главното изречение, няма запетая само пред първата въпросителна дума.

      Вчера дълго мислих как да се облека, как да се усмихна, как да погледна гостите.

Подчинените изречения поясняват  главното (Вчера дълго мислих) и отговарят на един и същи въпрос (Какво мислих?).

      Не разбрах къде отиваме, защо отиваме, кога тръгваме.

Подчинените изречения поясняват  главното (Не разбрах) и отговарят на един и същи въпрос (Какво не разбрах?).

2. Когато между две прости изречения, свързани с въпросителна дума, стои друго просто изречение, пред въпросителната дума се пише запетая.

      Цял ден се питах, ако никой не е разбрал времето и мястото, как ще тръгне екскурзията.

      Мария не знаеше, ако продължи да изостава, дали ще успее да се върне сама.

3. Когато първото от две прости изречения, свързани с въпросителна дума, завършва с обособена част, пред въпросителната дума се пише запетая.

      Децата гледаха, унесени в мислите си, как лястовичките кацаха на телеграфните жици.

      Цял ден ще гледам, заключена сама, къде ще свият гнездо двойката щъркели.

4. Когато първото от две прости изречения, свързани с въпросителна дума, завършва с вметнат израз, който се отделя със запетая,  пред  въпросителната дума се пише запетая.

      Той тъй и не разбра, изглежда, колко струва свободата.

      Петър не знаеше, за съжаление, защо не го издадох.

5. Когато първото от две прости изречения, свързани с въпросителна дума, завършва с обръщение, пред  въпросителната дума се пише запетая.

      Чакай ме, Дамяне, къде си се разбързал.

      Знаеш ли, Дамяна, откъде трябва да минем?

Cool Обърни внимание на примерите в точка 2., 3., 4. и 5. В тези четири случая можем да махнем подчиненото изречение, обособената или вметнатата част, както и обръщението и изречението ще остане граматически правилно. Това е добър ориентир, когато се колебаем.

Вж.  Тест: Пунктуация ;

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси