Web Analytics Made Easy - StatCounter

Кога се пише запетая пред въпросителна дума

Кога се пише запетая пред въпросителна дума

Surprised В статията главните изречения са подчертани, а съюзните връзки и препинателните знаци (пряко свързани с разглеждания въпрос) са оцветени в червено.

I. Пред въпросителна дума не се пише запетая.

      • Разбрах чия е тази идея.

      • Видя ли каква рокля искам?

II. Пред въпросителна дума се пише запетая в следните случаи:

1. При поредица от подчинени изречения, въведени с въпросителни думи и разположени след главното изречение, няма запетая само пред първата въпросителна дума.

      Вчера дълго мислих как да се облека, как да се усмихна, как да погледна гостите.

Подчинените изречения поясняват  главното (Вчера дълго мислих) и отговарят на един и същи въпрос (Какво мислих?).

      Не разбрах къде отиваме, кога тръгваме.

Подчинените изречения поясняват  главното (Не разбрах) и отговарят на един и същи въпрос (Какво не разбрах?).

2. Когато между две прости изречения, свързани с въпросителна дума, стои друго просто изречение, пред въпросителната дума се пише запетая.

      Цял ден се питах, ако никой не е разбрал времето и мястото, ще тръгне ли екскурзията.

      Мария не знаеше, ако продължи да изостава, дали ще успее да се върне сама.

3. Когато първото от две прости изречения, свързани с въпросителна дума, завършва с обособена част, пред въпросителната дума се пише запетая.

      Децата гледаха, унесени в мислите си, как лястовичките кацаха на телеграфните жици.

      Цял ден ще гледам, заключена сама, къде ще свият гнездо двойката щъркели.

4. Когато първото от две прости изречения, свързани с въпросителна дума, завършва с вметнат израз, който се отделя със запетая,  пред  въпросителната дума се пише запетая.

      Той тъй и не разбра, изглежда, колко струва свободата.

      Петър не знаеше, за съжаление, защо не го издадох.

5. Когато първото от две прости изречения, свързани с въпросителна дума, завършва с обръщение, пред  въпросителната дума се пише запетая.

      Чакай ме, Дамяне, закъде си се разбързал.

      Знаеш ли, Дамяна, откъде трябва да минем?

Cool Обърни внимание на примерите в точка 2., 3., 4. и 5. В тези четири случая можем да махнем подчиненото изречение, обособената или вметнатата част, както и обръщението и изречението ще остане граматически правилно. Това е добър ориентир, когато се колебаем.

Вж.  Тест: Пунктуация ;

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.