Web Analytics Made Easy - StatCounter

Самостойни думи

Самостойни думи – думи, които свързваме с определени представи за предмет, чувство, качество, действие, място и т.н. Тези думи, за разлика от несамостойните, могат да изпълняват определена служба с изречението на подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение, определение.

Самостойни думи са: съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение, глагол, наречие.

Surprised Когато чуем думата маса, всички ние знаем за какво става дума; когато чуем думата горе, знаем, че става дума за нещо, което стои над нас (в пространството, в йерархията и т.н.)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.