Web Analytics Made Easy - StatCounter

П

Повторение – Един от най-разпространените стилно-езикови, звукови и композиционни похвати, при който се повтаря пасаж, израз, дума (едни и същи или близки по смисъл), група от звукове и отделни звукове. Чрез повторението се подчертава определен образ, мисъл, идея; повторението има съществена роля при звуковата организация на стиха и пр.

Видове повторения: анафора, алитерация, асонанс, етимологична фигура, лайтмотив, епифора, мезофора

Патос – Силно и трайно чувство, породено от случка, събитие, идея, природна картина и др.с

Преразказ от името на неутрален разказвач – За да се справиш с този вид преразказ, трябва да си представиш, че в момента пред теб се случват събития, които ти предаваш като страничен наблюдател, а не като участник. Можеш да си представиш, че си в театралния салон и наблюдаваш какво се случва на сцената.Преразказът  се пише в сегашно историческо време. Важно е да знаеш, че в този случай се използват само глаголни форми за трето лице, единствено и множествено число, сегашно време, защото (да кажем отново) ти като разказвач не си участник в събитието, а наблюдател. Някои глаголи трябва да се трансформират. Обикновено можем да направим това с помощта на наставката -ва.

      • Момичето отиде до кладенеца (мин. св. вр.). Момичето отива до кладенеца (сег. ист. вр.).

      • Баба Илийца тръгна към Искъра, зад който я чакаше бунтовникът. Тя беше много смутена.       Баба Илийца тръгва към Искъра, зад който я чака бунтовникът. Тя е много смутена (сег. ист. вр.).

      • Не изтърпя Никола, а се изстъпи сред нивата и се провикна. Екливи и бодри смехове му отговариха от околните нивя.    Не изтърпява Никола, а се изстъпва сред нивата и се провиква. Екливи и бодри смехове му отговарят от околните нивя (сег. ист. вр.).

Виж още примери на  стр 101, зад.2; стр. 113, зад. 2; стр. 108, зад. 25

Cool Можеш да направиш разлика с преразказ от името на литературен герой – при този вид преразказ ти влизаш в ролята на героя и разказваш от първо лице, единствено число, в минало свършено и минало несвършено време.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.