Web Analytics Made Easy - StatCounter

Главни части

I. Главни части на изречениетоподлог и сказуемо.

1. Подлогът и сказуемото са главни части на изречението, защото носят основния смисъл: сказуемото означава действието в изречението, а подлогът – вършителя на това действие:

      • Напр. Тихият пролетен над моята стряха не означава нищо. Има думи, но липсват подлог и сказуемо и затова тези думи не образуват изречение, те не изразяват мисъл. Но: Тихият пролетен дъжд звънна над моята стряха (Н. Лилиев)

2. Подлогът и сказуемото са главни части, защото те, без други думи, могат да изразят мисъл:  Дъждът спря. Слънцето изгря. Хората се успокоиха. Децата се усмихнаха. (Подлозите са подчертани, а сказуемите са изписани с удебелен шрифт)

Surprised Подлогът и сказуемото са тясно свързани и винаги се съгласуват по число и лице, а понякога и по род: Слънцето (ед.ч.) изгря (ед.ч.); Аз (1л., ед.ч.) се радвам (1л., ед.ч.); Момичето (ед.ч., ср.р.) запяло (ед.ч., ср.р.)

Разбира се, има изречения, в които липсват главни части:

      •  – Ще дойдеш ли на кино?

         – Да.

 ♦ Наистина "Да" е изречение, но то има смисъл само във връзка с първото, само в определен контекст.

Вж. - Страница 16 - Страница 109; - Страница 80, зад. 2; - Страница 81, зад. 3., 6., 7.и 9., - Страница 43, - Страница 44

 

II. Група на подлога – подлогът и неговите пояснения (определение, приложение (което е вид определение), сказуемно определение)

      • Иван се прибра уморен, но щастлив. Група на подлога: подлогът Иван и сказуемните определения уморен и щастлив.

      • Големият кестен винаги ми напомня за детството. Група на подлога: подлогът кестен и съгласуваното определение големият.

      • Старият вълк, водачът на глутницата, вече губеше сили. Група на подлога: подлогът вълк, съгласуваното определение старият и приложението водачът на глутницата.

 

III. Група на сказуемото – сказуемото и неговите пояснения (допълнение и обстоятелствено пояснение)

      • В гората се виждаше уединена кошара. Група на сказуемото: сказуемото се виждаше и обстоятелственото поястение в гората.

      • Днес ще излизам с приятели. Група на сказуемото: сказуемото ще излизам и допълнението с приятели

      • Той имаше меко и добро сърце. Група на сказуемото: сказуемото имаше, допълнението сърце и съгласуваните определения на допълнението меко и добро.

Разширена част  всяка част на изречението (подлог, допълнение, обстоятелствено пояснение), която съдържа определение. Определението е разширяваща част.

Вж. Тест

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.