Web Analytics Made Easy - StatCounter

Български език - 7 клас, изд. "Просвета-София"

Български език за 7 клас, изд. Просвета-СофияБЪЛГАРСКИ ЕЗИК, 7 КЛАС
Издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ” , М. Васева, В. Михайлова

Първи раздел: Езикът – общуване и текст
Урок  1.  Текстът в сферата на масовата комуникация
- Страница 12
- Страница 13
- Страница 14
- Страница 15
Урок  2.  Художествен текст
- Страница 18
- Страница 19
Урок  3.  Езикът в  художествените  текстове (урок за упражнение)
- Страница 22
- Страница 23

Втори раздел: Изречението и неговият състав
Урок  4.  Сложно изречение. Сложно съставно изречение
- Страница 28
- Страница 29
Урок  5.  Граници на подчиненото изречение (урок за упражнение)
- Страница 32
- Страница 33
Урок  6.  Сложно съставно с подчинено определително изречение
- Страница 36
- Страница 37
Урок  7.  Сложно съставно с подчинено  допълнително изречение
- Страница 40
- Страница 41
Урок  8.  Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение
- Страница 44
- Страница 45

Урок  9.  Сложно съставно с подчинено подложно изречение
- Страница 48
- Страница 49
Урок  10.  Сложно смесено изречение
- Страница 52
- Страница 53
Урок  11.  Пряко и непряко предаване на чужда реч
- Страница 56
- Страница 57
Урок  12.  Пунктуация на сложното изречение
- Страница 60
- Страница 61

Трети раздел: Думата като лексикално единица
Урок  13.  Думата като лексикално средство в текста
- Страница 66
- Страница 67
Урок 14. Лексикална съчетаемост на думите
- Страница 70
- Страница 71
Урок 15. Фразеологични словосъчетания
- Страница 74
- Страница 75


Четвърти раздел: Думите като части на речта
Урок 16. Части на речта. Глагол
- Страница 80
- Страница 81
Урок 17. Вид на глагола
- Страница 84
- Страница 85
Урок 18. Наклонение на глагола
- Страница 88
- Страница 89
Урок 19. Преизказни глаголни форми
- Страница 92
- Страница 93
Урок 20. Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения
- Страница 96
- Страница 97
Урок 21. Езикова система
- Страница 100
- Страница 101

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.