Web Analytics Made Easy - StatCounter

Български език - 6 клас, изд. "София"

Български език за 6 клас, изд. Просвета-СофияБЪЛГАРСКИ ЕЗИК, 6 КЛАС
Издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ” , М. Васева, В. Михайлова

Първи раздел: Езикът – общуване и текст
Урок 1.  Общуване. Речева  ситуация
- Страница 10
- Страница 11
Урок 2. Текстът в научната сфера на общуване
- Страница 14
- Страница 15

Втори раздел: Изречението
Урок 3. Просто изречение. Части на простото изречение и части на речта (Урок за преговор)
- Страница 20
- Страница 21
Урок 4. Видове прости изречения по състав
- Страница 24
- Страница 25
Урок 5. Обособени части в простото изречение
- Страница 30
- Страница 31
Урок  6. Вметнати думи и изрази
- Страница 34
- Страница 35
Урок  7. Видове сложни изречения. Сложно съчинено изречение
- Страница 38
- Страница 39

Трети раздел: Думите като части на речта
Урок  8. Думата като морфологично средство в текста
- Страница 44
- Страница 45
Урок 9. Части на речта. Местоимение
- Страница 48
- Страница 49
Урок  10. Притежателни местоимения
- Страница 52
- Страница 53
Урок 11. Възвратни местоимения
- Страница 56
- Страница 57
Урок 12. Неопределителни местоимения
- Страница 60
- Страница 61
Урок 13. Отрицателни местоимения
- Страница 64
- Страница 65
Урок 14. Обобщителни местоимения
- Страница 68
- Страница 69
Урок 15. Местоимения (Обобщителен урок)
- Страница 72
- Страница 73
Урок 16. Части на речта. Глагол (Урок за преговор)
- Страница 76
- Страница 77
Урок 17. Глагол. Залог на глагола
- Страница 80
- Страница 81
Урок 18. Нелични глаголни форми. Причастия
- Страница 84
- Страница 85
Урок 19. Минало деятелно причастие и минало страдателно причастие
- Страница 88
- Страница 89
Урок 20. Сегашно деятелно причастие
- Страница 92
- Страница 93
Урок 21. Деепричастие
- Страница 96
- Страница 97
Урок 22. Система на глаголните времена
- Страница 100
- Страница 101
Урок 23. Минало предварително време
- Страница 104
- Страница 105
Урок 24. Минало предварително време
Урок 25. Бъдеще време в миналото
- Страница 108
- Страница 109
Урок 26. Система на глатолните времена в разказ
- Страница 112
- Страница 113

Четвърти раздел: Думата - лексикално значение и звуков състав
Урок  27. Думата в речниковия състав на българския език
- Страница 118
- Страница 119
Урок  28. Звукови промени в думата
- Страница 122
- Страница 123

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.