I. Сложно съставно изречение – Вид сложно изречение, в което едно просто изречение е синтактически подчинено на друго. В сложното съставно изречение има главни и подчинени изречения. Сложното съставно изречение може да се състои от две, три, пет или колкото искате прости изречения. Може две прости изречения да са подчинени, може три и т.н. Вариантите на сложното съставно изречение са твърде разнообразни и това е част от богатството на езика. Важното е да запомниш, че в сложното съставно изречение отношенията между простите изречения са неравноправни (за разлика от отношенията в сложното съчинено изречение).

Surprised Главните изречения са подчертани, подчинените са изписани с удебелен шрифт, а съюзните връзки са оцветени в червено.

      • Пея и вървя през гората – сложно съчинено изречение; означава едновременни действия, които са независими едно от друго.

      • Пея,За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси