Web Analytics Made Easy - StatCounter


Страница 76

Зад. 52 Отг. а)

Езикови антоними в текста са: вдига се - спуска се; високо - ниско

Зад. 53 Централният нападател вкара победния гол в последната минута на мача (Из печата). – Не излизай гол на улицата, защото е студено и ще настинеш (Разговорна реч). – нейната коса се влачела подире ú и лъщяла като злато (Елин Пелин). – Коси, моя коса, върти се косило / Аз ще наточа твоето острило (Цанко Церковски). 

Подчертаните думи са омоними. Общото - еднаквият звуков състав; различното - основното им значение.

Граматично значение на думите:

гол (във футбола) - същ.име, м.р., ед.ч.

гол (без дрехи) - прил.име, м.р., ед.ч.

коса (на главата) - същ.име, ж.р., ед.ч.

коса (инструмент за косене на трева) - същ.име, ж.р., ед.ч.

Еднаквият звуков състав не ни пречи да разберем смисъла на изречението, защото конкретното значение на думите се разбира от контекста.

Зад. 54 Думите отбирам и обирам са сродни. За да открием корена, трябва да запишем поне още 4 думи: отбирам - обирам - бера - събирам - беритба - берач. Коренът е бир/бер (редуването на гласен звук в корена на думата е често срещано). Близкото значение на думите е ясно.

отбирам:

м е окончание за 1., ед.чл, сег.вр.;

от е представка (стои пред корена); 

а е наставка (стои между корена и окончанието): от-бир-а-м

обирам - думата има същия морфемен състав, различни са само представките: о (представка), бир (корен), а (наставка), м (окончание)

            Прехващам и прихващам също са сродни думи. Търсим още сродни думи, за да открием корена: прехващам, прихващам, хватка, хващам се, захват, захващам се. Коренът е хващ/хват (редуването на щ/т не бива да ни притеснява, защото знаем, че буква щ съдържа звука т; редуването е необходимо, за да звучат по-добре думите. Представи си: хватам се или захващ). Всички записани сродни думи имат  близко значение.

Морфемният състав на тези две думи е същият като на първите две: представка - корен - наставка - окончание.

пре -хващ -а-м; при-хващ-а-м

           Сродни думи на завоювам и извоювам - война - войска - войнствен -войник. Коренът е вою/вой. Знаем, че буквата ю  съдържа й. Отново благозвучието е наложило промяната - представи си извойвам или воюник.

Тези думи са построени по същия начин като първите две двойки: за-вою-ва-м; из-вою-ва-м.

Eek Когато търсим сродни думи, не трябва да забравяме близкото им значение. Ако се ръководим само от общия корен, може да сбъркаме. Морфемен разбор 

Зад. 55  На Петровден за мъртвите се раздават петровски ябълки. На трапезата се слага топла питка, сирене, пиле. За питката съм си преписала една рецепта от баба. Претегля се коло кило брашно, слага се една кофичка кисело мляко, две яйца, олио, сода за хляб - около лъжичка, малко сол. Замесва се от всички продукти тесто, прави се питка и се пече. От време на време се наглежда питката да не изгори.

Морфемен анализ на думите: 1. отделяме окончанието, 2. търсим сродни думи, за да отделим корена, 3. отделяме представката, 4. отделяме  наставките.

петровски петр-овск-и

1. петровски - петровска; и е окончание

2. петровски - Петрови, Петър (в думата има непостоянно ъ), Петровден;  корен на думатапетр

3. няма представка

4. овск е наставка - стои между корена и окончанието.

• преписала пре-пис-ал-а

1. преписала - преписали; а е окончание

2. преписала - изписала, писател, писахме; корен на думата - пис     

3. пре е представка, защото стои пред корена

4. ал е наставка - стои между корена и окончанието


Зад. 56 Думите мина, свила, скара са многозначни и затова могат да се съставят изречения, различни по смисъл.

Днес ще мина през парка. - Това е отдавна изоставена уранова мина. - Строителите се натъкнаха на мина от Втората световна война.

Лястовичка е свила гнездо под покрива. - Каква е разликата между свила и коприна?

Мама ми се скара. - Обичам зеленчуци на скара.

Зад. 57 Текстът е съчинение по действителна случка.

                Редактиран вариант:

             Един ден имах среща със Сашо, за да отидем заедно на училище. Този ден той носеше футболната си топка, защото имахме физкултура.

            Първият час имахме английски, а петият - физкултура. Всички тръгнахме нагоре по стълбите към кабинета по английски.  Сашо искаше да качи топката направо в стаята, но я ритна толкова силно, че тя, прелитайки четири етажа, счупи три от лампита на тавана. После се появи класната и той трябваше да обяснява какво се е случило.

           На другия ден Сашо плати 35 лева за счупените лампи.  

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси