Страница 13

 

Зад. 11 Микротекстовете се определят от микротемите (подтемите):

  1. 1.Първите часове с нов учител
  2. 2.Михаил Даков – учител, който умее да насърчава
  3. 3.Урок за създаване на личности

В разказа „Насърчението” микротекстовете включват повече от един абзац.

Ключови думи и изрази, с които във втората част на разказа писателят представя Михаил Даков : за да проверя мисленето ви; да бъдем личности; той се прояви като личност; аз му стискам ръката. 

Зад. 12  Тема на текста: Екскурзия до Черепишкия манастир

      Микротеми и съответните микротекстове:

  1. 1.Пътят до Черепишкия манастир
  2. 2.Почивка в ханчето и разглеждане на манастира
  3. 3.Историята на Черепишкия манастир
  4. 4.Снимки за спомен
  5. 5.Случката с Ани
  6. 6.Решението да поговоря с мама

Само първите три микротекста съвпадат с първите три абзаца. Четвъртият абзац съдържа три микротекста.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси